14.02.2022

Magazyn warszawskich seniorów – nowy projekt w portfolio Silver Content Hub

Silver Content Hub wygrał przetarg na kompleksowe przygotowanie „Warszawskiego Miesięcznika Seniorów #Pokolenia”. Przez kolejne dwa lata zespół Silver Content Hub będzie opracowywać zawartość magazynu, zajmować się jego składem i drukiem.

okładka magazynu pokolenia, luty 2022 r
Okładka magazynu #POKOLENIA, luty 2022 r.

Magazyn „#Pokolenia” jest projektem zainicjowanym przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy. Silver Content Hub od stycznia 2022 r. realizuje go we współpracy z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i Warszawską Radą Seniorów.

Magazyn wydawany jest  w celu dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 60+ z treściami zachęcającymi ich do aktywności fizycznej, umysłowej i zawodowej, troski o zdrowie i przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej, zaangażowania w sprawy społeczne i życie lokalnej społeczności oraz rozwijania kompetencji cyfrowych – mówi Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych i pomysłodawca pisma.

Czytaj też: Czy osoby 50+ są otwarte na postęp technologiczny?

Naszym celem od początku jest również rozwijanie dialogu międzypokoleniowego i informowanie seniorów o adresowanej do nich ofercie m.st. Warszawy w zakresie usług społecznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych – dodaje Joanna Dolińska-Dobek, dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, odpowiedzialna za realizację tego unikalnego projektu wydawniczego.

Pismo ma już ugruntowaną pozycję wśród czytelników i cieszy się dużą sympatią seniorów. Dzięki ścisłej współpracy redakcji z Warszawską Radą Seniorów, magazyn podejmuje tematy istotne dla dojrzałych warszawiaków. Członkowie Rady pomagają również aktywnie w docieraniu z „Pokoleniami” do czytelników – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów.

Pierwszy numer pisma ukazał się w październiku 2018 roku. Od początku jego istnienia redaktor naczelną jest Aleksandra Laudańska, a pierwszą redaktor Marzena Michałek. Z redakcją współpracują warszawscy seniorzy – emerytowani dziennikarze, lokalni liderzy, członkowie Warszawskiej Rady Seniorów i rad dzielnicowych, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, aktywiści społeczni. Dzięki temu magazyn porusza tematy, które realnie interesują starszych warszawiaków, są to treści lifestylowe, poradnikowe i informacyjne. Tematyka dostosowana do potrzeb czytelników to główny czynnik wpływający na to, że pismo cieszy się dużą popularnością wśród warszawskich seniorów. Czytelnicy cenią również atrakcyjną szatę graficzną, duży druk i comiesięczną dawkę informacji o wydarzeniach, w których mogą brać udział.

#Pokolenia” wydawane są w nakładzie 12 tys. egzemplarzy i dystrybuowane bezpłatnie w miejscach, w których bywają jego czytelnicy: w urzędach dzielnicowych, klubach seniora, miejscach aktywności lokalnej, wybranych placówkach POZ, szpitalach oraz uniwersytetach trzeciego wieku. Miesięcznik dostępny jest również w wersji online – plik PDF można pobrać na stronie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”: www.cam.waw.pl/pokolenia. Od aktualnego, lutowego, numeru pliki PDF są dostosowane do wymagań czytników ekranu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Do końca 2023 roku zespół Silver Content Hub będzie kontynuował przyjętą linię redakcyjną i graficzną, nowym elementem projektu jest „Klub Pokoleń” – cykl spotkań dla czytelników. Ich celem będzie aktywizacja seniorów, promocja profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia oraz kreowanie lokalnych liderów środowisk senioralnych.

Czytaj też: W Polsce nie mamy jednoznacznego określenia osoby dojrzałej-seniora.

Silver Content Hub to spółka, która powstała w ramach Silver Agency do obsługi projektów contentowych adresowanych do osób dojrzałych, w tym dużych projektów wydawniczych, jej CEO jest Aleksandra Laudańska. Inne projekty realizowane przez Silver Content Hub to m.in. portal Wolni Od Metryki oraz pierwszy na rynku magazyn o silver marketingu – Silver Mag. Silver Content Hub oraz  Silver Agency należą do grupy kapitałowej agencji komunikacji marketingowej ONE House.

ZOBACZ NAJNOWSZE ARTYKUŁY