15.12.2021

Co łączy i dzieli konsumentów po 50 roku życia?

Pokolenie osób 50+ jest różnorodne, zwłaszcza w aspektach postawy, zachowania, stylu życia i statusu materialnego.

Na rynku spotykamy się z tendencją do traktowania konsumentów 50+, jako nieposegmentowanego zbioru ludzi, co do których pełno jest stereotypowego myślenia. Najczęściej w kierunku osoby starszej, jako tej słabej, nieporadnej i schorowanej. Tymczasem w tej grupie mamy różnorodność z uwagi na postawy, zachowania, podejście do życia, styl życia, a także status materialny. Można także zauważyć czynniki, które stanowią dla nich wspólny mianownik.

Co łączy osoby z generacji silver?

🟢 Bagaż doświadczeń życiowych: życie na przełomie różnych systemów polityczno-społeczno-gospodarczych.
🟢 Szeroko rozumiana przedsiębiorczość: radzenie sobie z trudami codzienności.
🟢 Wartości: zdrowie, rodzina, odpowiedzialność, szacunek, empatia.
🟢 Stopniowe „wyciszanie” życia zawodowego: temat pracy i przejścia na emeryturę.

Co dzieli osoby 50+?

🔴 Status materialny: zamożność oraz subiektywne poczucie stabilizacji finansowej, które rzutują na postawy, podejście do życia, aktywność.
🔴 Wykształcenie: osoby starsze wychowane na przestrzeni różnych systemów edukacji i przemian gospodarczych mają różne podejście do wykształcenia.

Źródło: raport „Power Generation” Atena Research & Consulting

ZOBACZ NAJNOWSZE ARTYKUŁY